Styrelsen

Karina Berglund Douhan –  Ägare Ica Årstahallen, Ordförande
Jonas Pettersson – Advokat/partner Konrad Advokater, sekreterare
Malin Banffy – Företagsrådgivare SEB
Anders A Aronsson – Ledamot i kommunfullmäktige (L), Region Uppsala
Johan Carlström – Delägare Toni Promotion
Klas Ekström – Verksamhetschef Akademiska Barnsjukhuset
Eva-Lotta Eek – Säljproduktionschef UNT
Maria Ronga – Ägare White Lilly Consulting

Bakgrund

Akademiska sjukhusets barnfond har som syfte att främja barns vård vid Akademiska sjukhuset, region Uppsala, genom att stimulera det friska hos det sjuka barnet, stödja den läkande miljön och utvecklingen av omvårdnad för det sjuka barnet samt verka för stimulerande helhetsmiljö.

Genom samlade resurser ska fonden skapa trivselskapande åtgärderför att underlätta barns sjukhusvistelse, påskynda deras rehabilitering samt berika deras fritid och rekreation.

Akademiska sjukhusets Barnfond (fram tills 2005 Akademiska barnfonden) grundades i juli 2004 av Björn Wettergren, Simon Grzechnik, Leif Anghammar och Owe Stålhammar. Fondens första styrelsemöte hölls juni 2005 under Birgitta Dahls ledning.

Stiftelseförordnandet

Ladda ner stiftelseförordnande

Kontakta oss gärna

Karina Berglund Douhan, ordförande,
karina@akademiskasbarnfond.se
0733-706756