Styrelsen

Maria Ronga – Ägare White Lily Consulting, Ordförande

Jonas Thyberg – Advokat/partner Konrad Advokater, sekreterare
Malin Banffy – Företagsrådgivare SEB, kassör
Anders A Aronsson – Ledamot i kommunfullmäktige (L), Region Uppsala
Tilde Löfgren Weinebrandt – Dubbel kandidatstudent, SLU

Johan Carlström – Delägare Toni Promotion
Klas Ekström – Verksamhetschef Akademiska Barnsjukhuset

Rashin Cohen – Mäklare Widerlöv

Bakgrund

Akademiska sjukhusets barnfond har som syfte att främja barns vård vid Akademiska sjukhuset, region Uppsala, genom att stimulera det friska hos det sjuka barnet, stödja den läkande miljön och utvecklingen av omvårdnad för det sjuka barnet samt verka för en stimulerande helhetsmiljö.

Genom insamlade resurser ska fonden skapa trivselskapande åtgärder för att underlätta barns sjukhusvistelse, påskynda deras rehabilitering samt berika deras fritid och rekreation.

Akademiska sjukhusets Barnfond (fram tills 2005 Akademiska barnfonden) grundades i juli 2004 av Björn Wettergren, Simon Grzechnik, Leif Anghammar och Owe Stålhammar. Därefter bildades stiftelsen i april 2005 av Föreningssparbanken AB (publ), Uppsala läns landsting, Ahlford Advokatbyrå AB och Insamlingsstiftelsen Tomtens fond för sjuka barn. Fondens första styrelsemöte hölls i juni 2005 under Birgitta Dahls ledning.

Stiftelseförordnandet

Ladda ner stiftelseförordnande

Kontakta oss gärna

Maria Ronga, ordförande
maria@akademiskasbarnfond.se
070-440 23 44