Villkor för skattereduktion

Akademiska Sjukhusets barnfond blev godkänd gåvomottagare 15 oktober 2020 och rätten till skattereduktion gäller gåvor från detta datum.

Det är bara privatpersoner som har rätt till skattereduktion för gåvor. Du måste fylla 18 år senast den 31 december det år du ger gåvan. Dessutom krävs det att du betalar skatt för alla dina inkomster i Sverige, oavsett vilket land inkomsterna kommer ifrån.

För att kunna få skattereduktionen krävs det också att du har tillräckligt med skatt att räkna av skattereduktionen mot. Skattereduktion räknas av mot kommunal och statlig skatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift efter en särskild turordning.

Max 1 500 kronor i skattereduktion

  • Du måste ge minst 200 kronor till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle (så kallat gåvotillfälle).
  • Du måste skänka minst 2 000 kr under året. Det kan vara gåvor till en eller flera godkända gåvomottagare. Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket innan du lämnar gåvan.
  • Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet och får högst vara 1 500 kronor per år. Det motsvarar gåvor på totalt 6 000 kronor per år.

För att kunna skicka kontrolluppgift till Skatteverket behöver veta ditt personnummer. Detta kan du ange som givare med autogiro där du anger ditt personnummer samt när du ger din gåva via inbetalningskort med ett OCR-nummer.

Läs mer om skattereduktion för gåvor hos Skatteverket.

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/skattereduktioner/skattereduktionforgavor.4.5fc8c94513259a4ba1d800064144.html